ReadyPlanet.com
ยินดีต้อนรับสู่ Mondoichang Home stay&camping

 

  ประวัติความเป็นมากลุ่มม่อนดอยช้าง

 ชุมชนม่อนดอยช้าง เป็นชุมชนหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แต่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดอยสูงระดับปานกลาง ไม่ห่างจากถนนโชตนา (ถนนเชียงใหม่-ฝาง) เพียง 800 เมตร เท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาขนาดปานกลางสลับซับซ้อนกัน ภูมิทัศน์เป็นป่าเขาสลับกับสวนของชาวบ้านในชุมชนที่พักอาศัยอยู่ในพื่้นที่  ในอดีตมีประวัติเล่าขานกันต่อ ๆ มาว่า หมู่บ้านหนองอาบช้าง เป็นเส้นทางเดินทัพของกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อคราวยกทัพไปรบกับพม่า โดยมุ่งหน้าไปทางเมืองงาย และได้พักทัพที่บริเวณชุมชนหมู่บ้านหนองอาบช้าง ทหารในกองทัพได้ได้นำช้างศึกมาดื่มน้ำและอาบน้ำบริเวณที่หนองน้ำในหมู่บ้าน ต่อมาได้ขนานนามหนองน้ำดังกล่าวว่า "หนองอาบช้าง"  เป็นหนองน้ำกว้างประมาณ 50x50 เมตร มีน้ำขังตลอดปีไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะเป็นฤดูแล้งก็ตาม  ต่อมาชาวบานได้นำรูปปั้นช้างมาประดิษฐานที่บริเวณริมหนองน้ำดังกล่าวจนเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านในชุมชนฯ 
      บริเวณพื้นที่ป่าด้านบนดอยปรากฏพบเจดีย์เล็ก ๆเป็นฐานเจดีย์โบราณเก่าแก่มาก ชำรุดทรุดโทรม 2-3 แห่ง ไม่ได้รับการบูรณะ มีเพียงร่องรอยการกราบไหว้ของชาวบานในชุมชนที่พักอาศัยอยู่บนม่อนดอยช้างเท่านั้น
 
ชุมชนม่อนดอยช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนโชตนา  ฝั่งทิศตะวันตกของคลองชลประทานและที่ตั้งชุมชนหมู่บ้านหนองอาบช้าง  ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนที่ภูมิทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ไกลสุดตา ลมพัดโชยเย็นสบายตลอดปี
 
สถานที่ตั้งและเขตติดต่อชุมชนม่อนดอยช้าง หมู่บ้านหนองอาบช้าง
ทิศเหนือ           ติดกับบ้านห้วยน้ำริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดกับหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
ทิศใต้               ติดกับบ้านเหมืองผ่า  ต.เหมืองผ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก      ติดกับพื่้นที่ชุมชนหมู่บ้านหนองปลามัน  ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
       เส้นทางการเข้าถึงชุมชนกลุ่มม่อนดอยช้าง เริ่มต้นจากพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนเชียงใหม่-ฝาง  เส้นทางสู่บ้านท่าตอน  อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านหนองอาบช้าง  22  กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมไปทางทิศเหนือ เส้นอำเภอแม่แตงเพียง 6 กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าหลายเส้นทาง อาทิ เส้นทางเข้าวัดสระฉัททันต์ (วัดหนองอาบช้าง) และเส้นทางด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ด้านทิศใต้และทิศเหนือ อีก 2 เส้นทาง เข้าไปประมาณ 600 เมตร ข้ามคลองชลประทานเข้าสู่เขตพื้นที่ชุมชนกลุ่มม่อนดอยช้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า ภูเขาเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ระยะทางเพียง 600 เมตร เท่านั้น เข้าออกสะดวกสบาย อากาศดี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
 
ภายในพื้นที่พักอาศัยของชุมชนกลุ่มม่อนดอยช้าง มีอาชีพกสิกรรม ทำสวน เลี้ยงสัตว์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประกับมีโครงการผลิตสินค้า OTOP  พึ่งตนเองอย่างพอเพียง มีอาคารบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบธรรมชาติในลักษณะโฮมสเตย์ (Home Stay) มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดการอบรมหรือการสัมมนาทางวิชาการของหน่วยงาน และบริษัทห้างราน หรือบุคคลทั่วไปอย่างพอเพียงและเหมาะสมอย่างดียิ่ง
 
กิจกรรมในชุมชนกลุ่มม่อนดอยช้าง ที่มีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
1. กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว (ผักปลอดสารพิษ)
2.  กิจกรรมด้านศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน
3.  กิจกรรมบริการสถานที่พักแบบโฮมสเตย์
4.  กิจกรรมอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
5.  กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ อาทิ การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงกบ
6.  กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักใช้กันเองภายในชุมชนฯ
 
ชุมชนกลุ่มม่อนดอยช้าง หมู่บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาพักผ่อน และสัมผัสกลิ่นไอชนบท พื้นบ้านโฮมสเตย์ หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทุกรูปแบบตามที่ต้องการ 
บ้านพักในม่อนดอย

Su's Guesthouse Camping & Homestay บริการบ้านพัก อบรม สัมมนา รับจัดเลี้ยง ในบรรยากาศบ้านไทยๆ เป็นกันเอง

More...

บ้านพักขนาดกระทัดรัด บรรยากาศดี มีวิวทิศทัศน์ ที่สวยงาม

More...

บ้านพักในม่อนดอย

เป็นบ้านไม้สองชั้น ขนาดกลาง ที่เหมาะสำหรับมาเป็นคณะเล็ก ๆ

More...

บ้านพักที่มีให้เลือกหลากหลาย รับจัดเลี้ยง อบรมสัมมนา ห้องพักจำนวน 12 หลัง แอร์ น้ำอุ่น อินเตอร์เน็ต

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

กลุ่มโฮมสเตย์ม่อนดอยช้าง
ที่อยู่ :  บริเวณดอยหนองอาบช้าง ด้านหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ตำบล :  สันโป่ง อำเภอ : แม่ริม
จังหวัด : เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร :  084-3788903 / 087-2085811      มือถือ : 084-3788903 / 087-2085811
อีเมล : supimpak@hotmail.com
เว็บไซต์ : mondoichang.com